Proizvodi

Naše meso

U našim mesnicama uvijek ćete naći svježe meso i prerađevine od mesa

Garantovano domaća KVALITETA

Kapaciteti naše farme su nam omogućili da našim kupcima svakodnevno obezbjedimo svježe i zdravo meso

Kontrola

Stučan i osposobljen tim veterinara svakodnevno brine o zdravlju i ishrani životinja u svim pogonima

Garancija

Garancija kvalitete, sigurnosti, svježine kao i higijenskih uslova jeste svakodnevna kontrola nadležnih inspekcijskih službi

01

Domaće

02

Ukusno

03

Zdravo

04

Tradicionalno

Naše mlijeko

Sve proizvode od mlijeka koje nudimo i samo ih konzumiramo

Uživajte u okusu
SVJEŽINE

Kompletan kolektiv firme posvećen je tome da svojim kupcima i komitentima nudimo uvijek samo svježe, kvalitetno i ispitano mlijeko i mliječne proizvode

Kontrola

Kompletan pogon za mužu krava zadovoljava sve moderne standarde kontrole kvalitete mlijeka i proizvoda od mlijeka

Garancija

Garancija kvalitete naših mliječnih proizvoda je labaratorija gdje se svakodnevno kontrolišemo kvalitet mlijeka