free bootstrap themes

Upoznajte nas bolje kroz naš istorijat

1 januar 1960

Utemeljeno

Preduzeće “Mujanovići” d.o.o., Vogošća baštini porodičnu tradiciju proizvodnje suhog mesa od 1960.godine.

2 februar 1997

Farma

Po sadašnjoj organizaciji Preduzeće posluje od 1997. godine. Kada i osnivamo farmu "Mujanovići" u Kadarićima kod Ilijaša.

3 mart 2005

Proširenje kapaciteta

2005 godine Mujanovići doo odlučuju da uz kreditna sredstva, svoje znanje i svoj kapital, prošire proizvodne kapacitete firme. Te tako gradimo dvije nove hale za smještaj krupne stoke kapaciteta 300 grla i jednu staju za tov i uzgoj sitne stoke kapaciteta 500 grla.

4 april 2014

Proizvodnja mlijeka

2014 godine i pored teskih uslova za rad, kako na domaćem tržištu tako i na inozemnom, rukovodstvo firme je donijelo hrabru odluku da krenemo u proširenje asortimana proizvoda. Tako smo u saradnji sa njemačkom firmom DeLaval realizovali projekt uzgoja krava za mužu. Pogon za uzgoj i mužu je kapaciteta 150 krava.

Danas

Kontinuitet tradicije

“Mujanovići” d.o.o od osnivanja pa do danas, se vodi sloganom: “Zdravlje porodice je uvijek na prvom mjestu”. Vođeni ovim motom i vizijom razvoja domaće privrede, uspjeli smo, uz mnogo truda, da spojimo modernu tehnologiju i tradiciju naših krajeva. Rezultat tog rada je uspješna proizvodnja kvalitetnog domaćeg mesa i mesnih prerađevina.

Adresa

Novi rezervoar 24
Sarajevo, 71000
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Phone: + 387 33 485 126
Fax: + 387 33 485 125
mujanovici.doo@gmail.com

Linkovi

Facebook
LinkedIn